Megyei eMagyarország Pont - Hajdú-Bihar Megye

Az eMagyarország Program bemutatása

Az NIIF Intézet által koordinált eMagyarország Program, az ország területét lefedve, közel 1600 eMagyarország Pontot fog össze, melyek küldetése, hogy az internet elterjedés növekedésének révén a különböző társadalmi rétegek tekintetében az egyenlőséget megteremtsék.

Az eMagyarország Program a hazai információs társadalom fejlesztésének kiemelt, államilag koordinált eszköze. A Magyarország területén működő eMagyarország Pontok számos olyan lehetőséget biztosítanak minden betérő számára, melyek az információs társadalomban való boldoguláshoz manapság már elengedhetetlenek:

  • internet- és számítógép, illetve különböző irodai eszközök (szkenner, fénymásoló, fax, nyomtató) használata,
  • különböző elektronikus szolgáltatások és tartalmak használata,
  • internetes álláskeresés segítése,
  • a pontokon dolgozó úgynevezett eTanácsadók helyszínen történő segítségnyújtása a digitális írástudás és az e-közszolgáltatások használatának bemutatása által, pl. elektronikus adóbevallás készítése,
  • ügyfélkapu regisztráció elindítása, stb.

Az eMagyarország Program célja

„Az Európai Unió 1999 decemberében hozta nyilvánosságra az eEurope – kezdeményezést, melyet a köznyelvben eEurope – Információs Társadalmat Mindenkinek stratégiaként emlegettek. Ez a dokumentum a korábbi Bangermann- jelentésben foglaltakhoz képest szemléletbeli változást tükrözött: elutasította az információs fejlődés kizárólag gazdaságközpontúságát és a társadalmi érzékenységet hangsúlyozva az életminőség javítását és a társadalom információs fejlődésbe való bevonását tűzte ki célul. Csatlakozva ezen célokhoz 2003-ban hazánkban is elindult az eMagyarország Program.”

Az eMagyaroszág Programot az Informatikai és Hírközlési Minisztérium hívta életre azzal a szándékkal, hogy a közösségi internet hozzáférést biztosítsa és kiterjessze az ország teljes területére, különös tekintettel a hátrányos helyzetű térségekre és a kistelepülésekre. A Program kiemelkedően fontos célja, hogy az internet elterjedés növelésének révén a különböző társadalmi rétegek tekintetében az esélyegyenlőséget megteremtse.

A Program indulásakor a kormányzati szándékkal összhangban hosszú távú célként fogalmazódott meg, hogy az ország egész területén elérhető, közösségi Internet-hozzáférési pontok biztosítsák a világháló használatát mindaddig, ameddig az állampolgárok jelentős részének otthonában különböző okokból (technikai, anyagi) nincs lehetőség a nagy sávszélességű internet kialakítására. Az így létrehozott eMagyarország Pontok hozzájárultak ahhoz, hogy az állampolgárok mind szélesebb köre megismerhesse az internetet, ezen keresztül pedig biztosítsa a digitális esélyegyenlőséget, illetve megteremtődjenek az elektronikus közigazgatási szolgáltatások igénybevételének alapjai.

További részletek itt: