Megyei eMagyarország Pont - Hajdú-Bihar Megye

Előzmények

Az eMagyarország Program a magyar információs társadalom fejlesztésének stratégiai fontosságú programjaként indult 2003-ban. A program kiemelt célja volt a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek és térségek felzárkóztatásának támogatása, a digitális szakadék csökkentése. Jelen program – az előző programok folytatásaként már működő eMagyarország Pontokat kíván támogatni, azzal a céllal, hogy az egyes megyékben működő valamennyi eMagyarország Pont koordinálásában a Megyei eMagyarország Pont (a továbbiakban: MeMoP) közreműködjön, és területi szinten állítson fel működési mintát az eMagyarország Pontok Hálózatának részére.

Alapvető cél

A megyei szintű koordinációs hálózat közreműködésével szélesebb körben ismertethető a MeMoP által folytatott IKT használatot népszerűsítő kampány és a digitális írástudás elterjesztése.
Hajdú-Bihar megyében a Méliusz Benedek Elek Könyvtára nyerte el a Megyei eMagyarország Pont státuszt.

A Méliusz Könyvtár célja és vállalása Megyei eMagyarország Pontként

Együtt a digitális írástudásértA megyében lévő mentorokkal, eTanácsadókkal jó kapcsolatot sikerült kiépíteni az elmúlt években. Erre a továbbiakban is lehet építeni, az együttműködésükkel, a közreműködésükkel ezeken a településeken (Biharkeresztes, Nagykereki, Egyek, Szentpéterszeg, Hajdúnánás, Hajdúsámson, Berettyóújfalu, Balmazújváros, Körösszakál, Zsáka, Fülöp, Hajdúbagos, Tetétlen, Báránd, Hencida, Téglás) bármikor tervezhető az eMagyarország Program és az eKözszolgáltatások népszerűsítése, a digitális írástudás növelése érdekében előadás, fórum.

Intézményünk, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár 41 települési könyvtárat lát el a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében. A KSZR révén jelentős esély nyílik arra, hogy a falvak lakossága ugyanahhoz az információ- és dokumentumvagyonhoz juthasson hozzá, mint a városokban élők, hogy ezeken a szolgáltató helyeken a digitális írástudáshoz szükséges kompetenciákhoz is hozzájuthassanak. Megyei eMagyarország Pontként felvállaljuk, hogy intézményünk eTanácsadói szakmai hátteret, továbbképzéshez megfelelő infrastruktúrával ellátott oktatótermet, oktatót, folyamatos koordinációt, tanácsadást biztosít a megye eMagyarország Pontjai számára.

Kiemelt célunk, hogy területi szinten működési mintát állítsunk fel az eMagyarország Pontok Hálózatának.